Llwybr Treftadaeth Iddewig Caerdydd

Rydym wedi creu llwybr treftadaeth Iddewig digidol Caerdydd mewn tair rhan. Gallwch ddilyn y llwybr yn rhithiol ar eich cyfrifiadur neu drwy ymweld â'r lleoliadau gwahanol gan ddefnyddio'ch ffôn symudol.

Mae'r llwybr yn adrodd hanes cymunedau Iddewig Caerdydd drwy bron i hanner cant o leoliadau gwahanol. Yn ogystal â disgrifiadau a lluniau, mae’r llwybr yn cynnwys dolenni i gasgliadau a chlipiau sain o hanesion llafar ar wefan Casgliad y Werin Cymru. Mae pump o'n fideos poblogaidd cynt a chwedyn wedi'u cynnwys. Rhoddir ffynonellau ar gyfer y rhai sydd am archwilio'r hanes ym mhellach.

 

Gweler y llwybr Cymraeg yma

Ar ôl i chi edrych ar y llwybr, byddem wrth ein bodd pe baech yn dychwelyd yma i adael eich sylwadau

Cydnabyddiaethau’r llwybr

Roedd creu'r llwybr hwn yn ymdrech gan y tîm cyfan.

Ymchwiliwyd ac ysgrifennwyd eitemau gan Hannah Carter, Charlotte Ennis, Mike Hawkins, Ann Konsbruck, Huw Phillips a Holly Raddy gyda chymorth llawer o aelodau cymunedau Iddewig Caerdydd, gan gynnwys Anthony Blasebalk, Laurence Kahn, David Lermon a Stanley Soffa.

Rydym yn ddiolchgar am gymorth gan Rhian Diggins (Archifau Morgannwg) a Katherine Whittington (Llyfrgell Treftadaeth Cathays).

Ffotograffiaeth wreiddiol gan Klavdija Erzen, Mike Hawkins a Robert Jones.

Delweddau a fideos cynt a chwedyn wedi'u paratoi gan Robert Jones.

Penawdau a rhestrau ffynhonnell wedi'u paratoi gan Klavdija Erzen.

Cynorthwyodd Llio Mererid gyda'r cyfieithiadau Cymraeg.

Dyluniwyd y wefan gan Steven Baldwin, Neeraj Sharma ac Evaldas Vilkinas, gyda chywiriadau gan Owain Lansdowne a YangYang.

Mewnbynnwyd cynnwys y wefan gan Steven Baldwin, Krista Benedikz, Mike Hawkins a Llio Mererid.

Cafodd y llwybr ei gydlynnu a’i olygu gan Mike Hawkins.

Arweiniwyd y prosiect gan Klavdija Erzen a'i ariannu gan Gronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol, Cymdeithas Hanesyddol Iddewig Lloegr, Prifysgol Caerdydd, a'r Cyngor Coffa Iddewig.