top of page

Pam bod eich cefnogaeth parhaus yn bwysig.

Cymdeithas Hanes Iddewig De Cymru (CHIDC) yw'r unig elusen Treftadaeth Iddewig sy'n gweithredu yng Nghymru. Hyd yma, mae'r rhan fwyaf o'r gwaith rydym wedi ei gyflawni wedi bod yn ddibynnol ar grantiau gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol, Cymdeithas Hanesyddol Iddewig Lloegr, Y Cyngor Coffa Iddewig, Prifysgol Caerdydd a chefnogaeth o’r gymuned. Fodd bynnag, rydym yn ymwybodol bod cymaint mwy i'w wneud sydd tu hwnt i derfynau gwaith y prosiectau penodol hyn. Heb gymorth ariannol hirdymor, ni fyddwn yn medru parhau â'n gwaith o gadw a rhannu'r dreftadaeth Iddewig lleol yn y ffordd y mae'n ei haeddu.

Cyfrannu at CHIDC

Os hoffech chi ein helpu ni gyda ein gwaith drwy wneud cyfraniad ar-lein, cliciwch ar y botwm Cyfrannu

ar-lein.

 

 

 

 

 

 

Os byddai'n well gennych anfon siec neu Tocyn Elusen, lawrlwythwch, cwblhewch a dychwelwch y Ffurflen rhodd.

Os hoffech ddefnyddio Cymorth Rhodd, lawrlwythwch, cwblhewch a dychwelwch y Ffurflen Cymorth Rhodd.

Gallwch chi hefyd ein helpu ni i godi arian trwy Easyfundraising pan fyddwch chi'n siopa ar-lein a hynny heb gostio ceiniog i chi!

bottom of page