top of page

Activity 3: Kindertransport and Child Refugees in Wales: Part 3 - Arrival in Wales

Gweithgaredd 3: Kindertransport a’r Plant a Ffodd i Gymru: Rhan 3 - Cyrraedd Cymru

Mary Hochberg

Robert Wasserberg

Video clips from Mary Hochberg's and Robert Wasserberg's  interviews from the archive of the USC Shoah Foundation – The Institute for Visual History and Education, 1997. For more information: http://sfi.usc.edu/.

Clipiau fideo o gyfweliadau Mary Hochberg a Robert Wasserberg o archif USC  Shoah Foundation – The Institute for Visual History and Education, 1997. Am fwy o wybodaeth: http://sfi.usc.edu/.

 

bottom of page