top of page

Gweithgaredd 3: Kindertransport a’r Plant a Ffodd i Gymru: Rhan 3 - Cyrraedd Cymru

Grŵp Oedran:

Blwyddyn 7 (12 oed)

Cam Cynnydd 4

Yn y gweithgaredd hwn, bydd myfyrwyr yn dysgu am profiad y plant a wnaeth ffoi yn ystod y 1930au a’u dyfodiad i Gymru. Byddant yn datblygu dealltwriaeth o'r heriau a wynebodd y plant ac ymateb y cymunedau lleol. Byddant hefyd yn dysgu am y profiadau cyffredin a gafodd y plant, yn ogystal â'r gwahaniaethau. 


Mae'r gweithgaredd hwn yn rhan o'r modiwl Kindertransport a’r Plant a Ffodd i Gymru ac argymhellir cwblhau Gweithgareddau 1 a 2 y modiwl hwn cyn cwblhau'r gweithgaredd hwn. 

bottom of page