top of page

Gweithgaredd 2: Kindertransport a’r Plant a Ffodd i Gymru: Rhan 2 - Y Daith

Grŵp Oedran:

Blwyddyn 7 (12 oed)

Cam Cynnydd 4

Yn y gweithgaredd hwn, bydd myfyrwyr yn dysgu am brofiad y plant wnaeth ffoi yn ystod y 1930au a’u taith i’r DU. Byddant yn datblygu dealltwriaeth o'r effaith emosiynol ar deuluoedd ac yn dysgu am yr ymateb byd-eang i'r Kindertransport.


Mae'r gweithgaredd hwn yn rhan o'r modiwl Kindertransport a’r Plant a Ffodd i Gymru ac argymhellir cwblhau Gweithgaredd 1 - Y Cefndir y modiwl hwn cyn cwblhau'r gweithgaredd hwn.

bottom of page