ADNODDAU HOLOCOST I ATHRAWON A MYFYRWYR YNG NGHYMRU

In this activity, students will consider the expression ‘child refugee’, what they think it means and why they think it means what it does. Students will then learn about Jewish child refugees during the 1930s. They will collect historical information about the Kindertransport and listen to the lived experience of a child refugee.

Read more.

A1_cover_gwyrch.castle.png

Gweithgaredd 1: Kindertransport a’r Plant a Ffodd i Gymru: Rhan 1 - Cefndir

In this activity, students will learn about the child refugee experience during the 1930s and their journey to the UK. They will develop an understanding of the emotional impact on families and learn about the global response to the Kindertransport.

Read more.

The Journey_Wix.png

Gweithgaredd 2: Kindertransport a’r Plant a Ffodd i Gymru: Rhan 2 – Y Daith

In this activity, students will learn about the child refugee experience during the 1930s and their arrival in Wales. They will develop an understanding of the challenges the children faced and the response of the local communities. They will also learn about the shared experiences of child refugees, as well as the differences.

Read more.

Arrival In Wales_Wix.jpg

Yn y gweithgaredd hwn, bydd myfyrwyr yn cael cyflwyniad i sut beth oedd hunaniaeth, diwylliant a bywyd cymunedol Iddewig yn Ewrop cyn yr Ail Ryfel Byd, gan ganiatáu iddynt ddeall unigoliaeth y bywydau Iddewig yr effeithiwyd arnynt gan yr Holocost.

Darllen mwy.

Identity_Wix.png

Gweithgaredd 4 : Bywyd Iddewig yn Ewrop Cyn y Rhyfel: Hunaniaeth, Amrywiaeth a Chyffredinolrwydd

Gweithgaredd 3: Kindertransport a’r Plant a Ffodd i Gymru: Rhan 3 - Cyrraedd Cymru

In this activity, students will learn about the Nazi persecution of Jews in Germany before World War 2 and reflect on the concept of universal human rights.

Read more.

Legal Effect_Wix.png

Gweithgaredd 5: Yr Effaith Gyfreithiol: Sut Gall Cyfreithiau Erlid neu Ddiogelu

In this activity, students will learn about how the Nazis used youth organisations and propaganda to cultivate the support of millions of Germans for their political goals and to shape public opinion and behaviour before and during World War 2.

Read more.

Prejudice_Wix.png

Gweithgaredd 6: Rhagfarn a Phropaganda

This activity introduces students to the experience of Holocaust survivors and the legacy of loss they experienced in the aftermath of Nazi persecution and World War 2. Students will watch the video testimony of Irene Kirstein Watts, a Kindertransport refugee, to reflect on the challenges she faced and to broaden their understanding of the meaning of the term ‘survivor’.

Read more.

Loss 1_Wix.png

Gweithgaredd 7: Prydain a Cholled Etifeddol: Rhan 1

This activity introduces students to the experience of Holocaust survivors and the legacy of loss they endured in the aftermath of World War 2. Students will consider the value of survivor testimony and the role it plays in our understanding of the history of the Holocaust.

Read more.

Loss 2_Wix.png

Gweithgaredd 7: Prydain a Cholled Etifeddol: Rhan 2

This activity provides an opportunity for students to consider the complex issue of responsibility in the context of the Nazi occupation of Europe during World War 2. Students will analyse different resources relating to key historical events and consider how the actions of ordinary people shaped the events of the Holocaust

Read more.

A9_ushmm_einsatzgruppen.map_edited_Wix.png

Gweithgaredd 9: Ailfeddwl Cyfrifoldeb

Mae’r wers hon yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ddyfnhau eu gwybodaeth o'r Holocost trwy archwilio gwahanol weithredoedd o wrthsafiad Iddewig. Bydd myfyrwyr hefyd yn ystyried sut y gall cymdeithasau gofio ac anrhydeddu’r unigolion, y teuluoedd a’r cymunedau hynny yr effeithiwyd arnynt gan ddinistr yr Holocost mewn modd ystyrlon.

Darllen mwy.

Gordon_Wix.PNG

Gweithgaredd 10: Gwrthsafiad a Chofio